Datasheet
数据手册 > DCDC,转换器,DC-DC > 意法半导体 > SG3525AN 数据手册PDF
SG3525AN
百芯智造的价格

SG3525AN 数据手册 Datasheet - ST Microelectronics

 • 制造商:
  ST Microelectronics
 • 分类:
  DCDC,转换器,DC-DC
 • 封装:
  DIP-16
 • 描述:
  Voltage Mode PWM Controller 500mA 400kHz 16Pin PDIP Tube
 • 文档:
  封装外形尺寸  在 11页 12页
  型号规则信息  在 2页
更新时间: 2023/12/01 21:44:26 (UTC+8)
SG3525AN 数据手册PDF (13 页)

SG3525AN 文档

SG3525AN 数据手册
ST Microelectronics
13 页, 535 KB
SG3525AN 其它数据手册
ST Microelectronics
13 页, 937 KB

SG3525 数据手册PDF

SG3525ADWR2G
数据手册
ON Semiconductor
Voltage Mode PWM Controller 400mA 400kHz 16Pin SOIC W T/R
SG3525AP013TR
数据手册
ST Microelectronics
Voltage Mode PWM Controller 500mA 400kHz 16Pin SO N T/R
SG3525AN
数据手册
ST Microelectronics
Voltage Mode PWM Controller 500mA 400kHz 16Pin PDIP Tube
SG3525AP
数据手册
ST Microelectronics
SG3525 Series 35V 20mA PWM Regulating Pulse Width Modulator - SOIC-16
SG3525ANG
数据手册
ON Semiconductor
ON SEMICONDUCTOR SG3525ANG DC-DC Converter, 35V-8V supply, 400kHz, 18V/400mA out, DIP-16
SG3525AN
数据手册
ON Semiconductor
Voltage Mode PWM Controller 400mA 400kHz 16Pin PDIP Rail
SG3525ADWG
数据手册
ON Semiconductor
Voltage Mode PWM Controller 400mA 400kHz 16Pin SOIC W Tube
SG3525ADW
数据手册
ON Semiconductor
Voltage Mode PWM Controller 400mA 16Pin SOIC W Rail
SG3525ADWR2
数据手册
ON Semiconductor
Voltage Mode PWM Controller 400mA 400kHz 16Pin SOIC W T/R
SG3525ADW
数据手册
Microsemi
Voltage Mode PWM Controller 400mA 350kHz 16Pin SOWB
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个元件的数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
相关文档: SG3525 数据手册
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送