Datasheet
数据手册 > 薄膜,电容 > 松下 > ECHU1C222GX5 数据手册PDF
ECHU1C222GX5
百芯智造的价格

ECHU1C222GX5 数据手册 Datasheet - Panasonic

更新时间: 2024/05/29 01:42:44 (UTC+8)
ECHU1C222GX5 数据手册PDF (10 页)

ECHU1C222GX5 文档

ECHU1C222GX5 数据手册
Panasonic
10 页, 389 KB
ECHU1C222GX5 其它数据手册
Panasonic
8 页, 275 KB
ECHU1C222GX5 产品目录
Panasonic
3 页, 108 KB

ECHU1C222 数据手册PDF

ECHU1C222GX5
数据手册
Panasonic
2.2nF ±2% 16V PPS
ECH-U1C222GX5
数据手册
Panasonic
Thin film capacitor SMD 0603 2200pF 16VDC 2% (L x W) 1.6mm x 0.8mm Panasonic ECH-U1C222GX5 1 pc(s)
ECH-U1C222JX5
数据手册
Panasonic
Thin film capacitor SMD 0603 2200pF 16VDC 5% (L x W) 1.6mm x 0.8mm Panasonic ECH-U1C222JX5 1 pc(s)
ECHU1C222JX5
数据手册
Panasonic
2.2nF ±5% 16V PPS
ECH-U1C222JXG
数据手册
Panasonic
Film Capacitors 2200pF 16volts 5% 0603 PPS Film
ECH-U1C222JXG
数据手册
Cliff
Film Capacitors 2200pF 16volts 5% 0603 PPS Film
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个元件的数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送