Datasheet
数据手册 > 压敏,电阻 > 艾维克斯 > CAN0001DP 数据手册PDF
CAN0001DP
百芯智造的价格

CAN0001DP 数据手册 Datasheet - AVX

 • 制造商:
  AVX
 • 分类:
  压敏,电阻
 • 封装:
  0603
 • 描述:
  0603 14VAC 18VDC 225V Clamp 22pF Surface Mount CAN BUS Varistor
 • 文档:
  封装外形尺寸  在 3页
  型号规则信息  在 1页
更新时间: 2023/11/28 18:40:26 (UTC+8)
CAN0001DP 数据手册PDF (4 页)
点击页面查看数据手册详情

CAN0001DP 文档

CAN0001DP 数据手册
AVX
4 页, 181 KB
CAN0001DP 其它数据手册
AVX
4 页, 456 KB

CAN0001 数据手册PDF

CAN0001
其它数据手册
AVX
Varistor: zinc-oxide; SMD; 0603; 14VAC; 18VDC; 22pF; 15mJ
CAN0001DP
数据手册
AVX
0603 14VAC 18VDC 225V Clamp 22pF Surface Mount CAN BUS Varistor
CAN0001RP
数据手册
AVX
Var MLV 14VAC/18VDC 4A 120V 0603 SMD T/R
CAN0001TP
数据手册
AVX
0603 18V 22pF 4A Bi-Directional CAN BUS Varistor Surface Mount
CAN0001WP
数据手册
AVX
RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 18V, 0.015J, SURFACE MOUNT, CHIP, 0603
CAN0001WM
其它数据手册
AVX
RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 18V, 0.015J, SURFACE MOUNT, CHIP, 0603
CAN0001TM
其它数据手册
AVX
RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 18V, 0.015J, SURFACE MOUNT, CHIP, 0603
CAN0001RM
其它数据手册
AVX
RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 18V, 0.015J, SURFACE MOUNT, CHIP, 0603
CAN0001DM
其它数据手册
AVX
RESISTOR, VOLTAGE DEPENDENT, 18V, 0.015J, SURFACE MOUNT, CHIP, 0603
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个元件的数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送