Datasheet
数据手册 > 微处理器,CPU,处理器,芯片 > Xilinx > XC7Z010-1CLG400C 数据手册PDF > XC7Z010-1CLG400C 产品设计参考 第 1/80 页
XC7Z010-1CLG400C
CNY ¥425.91
百芯的价格

XC7Z010-1CLG400C 产品设计参考 - Xilinx

 • 制造商:
  Xilinx
 • 分类:
  微处理器,CPU,处理器,芯片
 • 封装
  CSPBGA-400
 • 描述:
  MPU Zynq-7000 Thumb-2 32Bit 667MHz 1.2V/3.3V 400Pin CS-BGA
更新时间: 2022/08/10 06:29:21 (UTC+8)

XC7Z010-1CLG400C 产品设计参考

页码:/80页
下载 PDF
重新加载
Zynq-7000
All Programmable SoC
PCB Design Guide
UG933 (v1.11) March 31, 2016

XC7Z010-1CLG400C 数据手册 PDF

XC7Z010-1CLG400C 数据手册
Xilinx
53 页, 2005 KB
XC7Z010-1CLG400C 产品设计参考
Xilinx
80 页, 2715 KB
XC7Z010-1CLG400C 用户编程手册
Xilinx
71 页, 2224 KB
XC7Z010-1CLG400C 其它数据手册
Xilinx
13 页, 216 KB
XC7Z010-1CLG400C 产品修订记录
Xilinx
3 页, 183 KB

XC7Z0101CLG400 数据手册 PDF

XC7Z010-1CLG400C 数据手册
Xilinx
MPU Zynq-7000 Thumb-2 32Bit 667MHz 1.2V/3.3V 400Pin CS-BGA
XC7Z010-1CLG400I 数据手册
Xilinx
MPU Zynq-7000 Thumb-2 32Bit 667MHz 1.2V/3.3V 400Pin CS-BGA
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送