Datasheet
数据手册 > 8位,控制器 > ATMEL > ATMEGA32A-PU 数据手册PDF > ATMEGA32A-PU 产品设计参考 第 1/68 页
ATMEGA32A-PU
CNY ¥35.25
百芯的价格

ATMEGA32A-PU 产品设计参考 - ATMEL

 • 制造商:
  ATMEL
 • 分类:
  8位,控制器
 • 封装
  DIP-40
 • 描述:
  ATMEL ATMEGA32A-PU 8Bit Microcontroller, Low Power High Performance, ATmega, 16MHz, 32KB, 2KB, 40Pins, DIP
更新时间: 2022/08/10 02:55:20 (UTC+8)

ATMEGA32A-PU 产品设计参考

页码:/68页
下载 PDF
重新加载
Everywhere You Are
®
Qu i c k Re f e R e n c e Gu i d e
February 2009
8-bit Microcontrollers
32-bit Microcontrollers and Application Processors

ATMEGA32A-PU 数据手册 PDF

ATMEGA32A-PU 数据手册
ATMEL
17 页, 440 KB
ATMEGA32A-PU 产品设计参考
ATMEL
68 页, 10013 KB
ATMEGA32A-PU 用户编程手册
ATMEL
418 页, 5175 KB
ATMEGA32A-PU 其它数据手册
ATMEL
18 页, 494 KB
ATMEGA32A-PU 产品修订记录
ATMEL
6 页, 279 KB
ATMEGA32A-PU 产品目录
ATMEL
18 页, 406 KB

ATMEGA32 数据手册 PDF

ATMEGA328P-AU
数据手册
Microchip
AVR 32K FLASH 2K SRAM, 1KB EEPROM - 20MHz, TQFP, Ind Temp Green
ATMEGA32U4-AU
数据手册
Microchip
MCU 8Bit AVR RISC 32KB Flash 3.3V/5V 44Pin TQFP
ATMEGA328P-PU
数据手册
Microchip
AVR 32K FLASH 2K SRAM, 1KB EEPROM - 20MHz, PDIP, IND TEMP, GREEN
ATMEGA328P-AU
数据手册
ATMEL
RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 20MHz, CMOS, PQFP32, 7 X 7MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, GREEN, PLASTIC, MS-026ABA, TQFP-32
ATMEGA328PB-AU
数据手册
Microchip
AVR 32KBytes Flash, 1KBytes EEPROM, 2KBytes RAM, w - 20MHz, TQFP, IND TEMP, GREEN 5V/ TQFP (A)
ATMEGA32U4-MU
数据手册
Microchip
AVR USB 16KB FLASH - AVR 16MHz,32K ,1K EE, 2.5K RAM,USB,MLF
ATMEGA32A-AU
数据手册
Microchip
AVR, 32KB FLASH, 1KB EE, 2KB SRAM - 16MHz, TQFP, IND TEMP, GREEN
ATMEGA328P-MU
数据手册
Microchip
AVR 32K FLASH 2K SRAM, 1KB EEPROM - 20MHz, MLF/QFN, IND TEMP, GREEN
ATMEGA324PA-AU
数据手册
Microchip
AVR, 32KB FLASH, 1KB EE, 2KB RAM - 20MHz, TQFP, IND TEMP, GREEN
ATMEGA32U4-MUR
数据手册
Microchip
AVR USB 16KB FLASH - 16MHz, QFN/MLF, Ind Temp, Green
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送