Datasheet
数据手册 > 8位,控制器 > ATMEL > ATMEGA128A-AU 数据手册PDF > ATMEGA128A-AU 产品设计参考 第 1/68 页
ATMEGA128A-AU
CNY ¥44.08
百芯的价格

ATMEGA128A-AU 产品设计参考 - ATMEL

 • 制造商:
  ATMEL
 • 分类:
  8位,控制器
 • 封装
  TQFP-64
 • 描述:
  RISC Microcontroller, 8Bit, FLASH, AVR RISC CPU, 16MHz, CMOS, PQFP64, 14 X 14MM, 1MM HEIGHT, 0.8MM PITCH, GREEN, PLASTIC, MS-026AEB, TQFP-64
更新时间: 2022/08/11 15:11:35 (UTC+8)

ATMEGA128A-AU 产品设计参考

页码:/68页
下载 PDF
重新加载
Everywhere You Are
®
Qu i c k Re f e R e n c e Gu i d e
February 2009
8-bit Microcontrollers
32-bit Microcontrollers and Application Processors

ATMEGA128A-AU 数据手册 PDF

ATMEGA128A-AU 数据手册
ATMEL
386 页, 7629 KB
ATMEGA128A-AU 产品设计参考
ATMEL
68 页, 10013 KB
ATMEGA128A-AU 用户编程手册
ATMEL
475 页, 5741 KB
ATMEGA128A-AU 其它数据手册
ATMEL
391 页, 6193 KB
ATMEGA128A-AU 产品目录
ATMEL
22 页, 533 KB
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送