Datasheet
数据手册 > FET,驱动器 > 英飞凌 > IR2113PBF 数据手册PDF
IR2113PBF
百芯智造的价格

IR2113PBF 数据手册 Datasheet - Infineon

更新时间: 2023/11/28 05:02:03 (UTC+8)
IR2113PBF 数据手册PDF (18 页)

IR2113PBF 文档

IR2113PBF 数据手册
Infineon
18 页, 329 KB
IR2113PBF 产品设计参考
Infineon
48 页, 7466 KB
IR2113PBF 其它数据手册
Infineon
73 页, 3004 KB
IR2113PBF 应用笔记
Infineon
30 页, 426 KB
IR2113PBF 产品封装文件
Infineon
5 页, 329 KB
IR2113PBF 产品修订记录
Infineon
4 页, 114 KB

IR2113 数据手册PDF

IR2113
数据手册
Infineon
MOSFET DRVR 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 14Pin PDIP
IR2113STRPBF
数据手册
Infineon
MOSFET DRVR 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 16Pin SOIC W T/R
IR2113SPBF
数据手册
Infineon
MOSFET DRVR 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 16Pin SOIC W
IR2113PBF
数据手册
Infineon
MOSFET DRVR 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 14Pin PDIP
IR2113STRPBF
数据手册
International Rectifier
Driver 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 16Pin SOIC W T/R
IR2113PBF
数据手册
International Rectifier
Driver 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 14Pin PDIP Tube
IR2113SPBF
数据手册
International Rectifier
Infineon IR2113SPBF, Dual MOSFET Power Driver 2.5A, 10 20V, Non-Inverting, 16Pin SOIC W
IR2113S
数据手册
International Rectifier
High and Low side driver, MOSFET 게이트드라이버, Voffset 600V max , Io +/- 2A/2A, Vout 10-20V, Ton/off(typ.) 120&94ns, Delay Matching 20ns max, SOIC-16
IR2113-1PBF
数据手册
Infineon
Driver 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 13Pin PDIP
IR2113S
数据手册
Infineon
Driver 600V 2.5A 2Out Hi/Lo Side Non-Inv 16Pin SOIC W T/R
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个元件的数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送