Datasheet
数据手册 > 微控制器,MCU,单片机 > Renesas Electronics > R5F56218BDFB#V0 数据手册PDF > R5F56218BDFB#V0 产品设计参考 第 1/2026 页
R5F56218BDFB#V0
¥ 298.70
百芯的价格

R5F56218BDFB#V0 产品设计参考 - Renesas Electronics

 • 制造商:
  Renesas Electronics
 • 分类:
  微控制器,MCU,单片机
 • 封装
  LQFP-144
 • 描述:
  MCU 32Bit RX CISC 512KB Flash 3.3V 144Pin LQFP
更新时间: 2024-07-04 23:34:19 (UTC+8)

R5F56218BDFB#V0 数据手册 PDF

R5F56218BDFB#V0 数据手册
Renesas Electronics
149 页, 1107 KB
R5F56218BDFB#V0 产品设计参考
Renesas Electronics
2026 页, 15741 KB
R5F56218BDFB#V0 其它数据手册
Renesas Electronics
39 页, 1263 KB

R5F56218 数据手册 PDF

R5F56218BDFB#V0
数据手册
Renesas Electronics
MCU 32Bit RX CISC 512KB Flash 3.3V 144Pin LQFP
R5F56218BDLE#U0
数据手册
Renesas Electronics
MCU 32Bit RX RX CISC 512KB Flash 3.3V 145Pin TFLGA
R5F56218BDFP#V0
数据手册
Renesas Electronics
MCU 32Bit RX CISC 512KB Flash 3.3V 100Pin LQFP Tray
R5F56218BDBG#U0
数据手册
Renesas Electronics
MCU 32Bit RX CISC 512KB Flash 3.3V 176Pin LFBGA
R5F56218BDLD#U0
数据手册
Renesas Electronics
MCU 32Bit RX600 CISC 512KB Flash 3.3V 85Pin TFLGA
R5F56218BDFB
数据手册
Renesas Electronics
100MHz 32Bit RX MCU with FPU, 165 DMIPS, up to 512-Kbyte Flash, Ethernet, USB 2.0
R5F56218BDLE
数据手册
Renesas Electronics
RENESAS R5F56218BDLE 32Bit Microcontroller, RX, 100MHz, 512KB, 96KB, 145Pins, LGA
R5F56218BDFP
数据手册
Renesas Electronics
RENESAS R5F56218BDFP 32Bit Microcontroller, RX, 100MHz, 512KB, 96KB, 100Pins, LQFP
R5F56218BDBG
数据手册
Renesas Electronics
RENESAS R5F56218BDBG 32Bit Microcontroller, RX, 100MHz, 512KB, 96KB, 176Pins, LFBGA
R5F56218BDLD
数据手册
Renesas Electronics
RX RX600 Microcontroller IC 32Bit 100MHz 512KB (512K x 8) FLASH 85-TFLGA (7x7)
Datasheet 搜索
搜索
百芯智造数据库涵盖1亿多个数据手册,每天更新超过5,000个PDF文件。
在线联系我们
黄经理 - 百芯智造销售经理在线,5 分钟前
您的邮箱 *
消息 *
发送